{{ActiveItem.Title}} Ngày {{ActiveItem.IssuedDate | date:'dd'}} tháng {{ActiveItem.IssuedDate | date:'MM'}} năm {{ActiveItem.IssuedDate | date:'yyyy'}}
Mục lục
{{item.ListOrganizationName}}
{{item.PublicDate}} {{item.Sumary}}
Loại tài liệu không hộ trợ xem trên giao diện web, vui lòng tài về xem trên thiết bị.
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
{{item.LegalPublishDate}} {{item.LegalApplyDate}}
Trang {{legalDocumentPaging.currentPage}} / {{Math.ceil(legalDocumentPaging.total/legalDocumentPaging.numPerPage)}}