{{item.Name}}
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
{{item.LegalPublishDate}} {{item.LegalApplyDate}}
Trang {{orgalizationDocumentPaging.currentPage}} / {{Math.ceil(orgalizationDocumentPaging.total/orgalizationDocumentPaging.numPerPage)}}